Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Barbora Podolníková, Běloruská 522/12, 625 00 Brno, IČO: 75894777.

Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely komunikace prostředníctvím kontaktního formuláře.

Zpracovávám vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a IP adresu po dobu dvou let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro lepší kvalitu služeb webu spolupracuji s dalším zpracovatelem, kterému mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu www.barapodolnikova.cz a to pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz

Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

© Bára Podolníková 2024
Grafika webdesign fotografie

         


Zásady ochrany osobních údajů